Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej

– Magdalena Dąbrowska – specjalista medycyny rodzinnej, kierownik NZOZ LUBOMED s.c.
– Dariusz Dąbrowski – specjalista medycyny rodzinnej

– Alla Skibińska – Fronc – specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny pracy

– Beata Kegel – pediatra

– Natalia Reszko – lekarz, rezydentka medycyny rodzinnej

– Artur Zagórski – lekarz, rezydent medycyny rodzinnej

Pielęgniarki

– Lucyna Fabiszewska – Kozdęba
– Beata Krzyżanowska
– Krzysztofa Borowa
– Małgorzata Kosk
– Dominika Modelska
– Weronika Adamska

Położna

– Dorota Dusza

Pozostały personel

– Beata Robak
– Małgorzata Wilczyńska
– Łukasz Bukowiecki
– Henryka Cichoń
– Katarzyna Zborowska

– Klaudia Obłodecka