Przychodnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, pacjenci przyjmowani są po uprzednim umówieniu.
Forma rejestracji jest dowolna – osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Realizowane są wizyty domowe do pacjentów obłożnie chorych i niesprawnych, o wskazaniach do wizyty decyduje lekarz przychodni po rozmowie z pacjentem lub opiekunem. Czas zarezerwowany na wizyty domowe to godziny od 14.00 – 15.00, proszę więc nie czekać z ich zgłaszaniem do godzin popołudniowych.

Pacjenci z zachorowaniami nagłymi zagrażającymi ich zdrowiu i życiu przyjmowani są poza kolejnością. Prawo do korzystania z porady lekarskiej poza kolejnością mają też inwalidzi wojenni, kobiety w ciąży, zasłużeni krwiodawcy oraz pracownicy opieki społecznej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

W NZOZ LUBOMED s.c. pacjent ma możliwość uzyskania porady telefonicznej. Aby z niej skorzystać należy zadzwonić na nr 75 783 35 50 i poprosić o rozmowę z lekarzem dyżurnym – udzielającym w danym dniu porad telefonicznych. Porady telefoniczne dla pacjentów zadeklarowanych do NZOZ LUBOMED dostępne są codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 13.30 – 14.00.

Poza godzinami przyjęć przychodni NZOZ LUBOMED s.c., od godziny 8.00 do 18.00 w dni robocze oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta – pomoc medyczną zabezpiecza:

POMOC STACJONARNA i WYJAZDOWA – LEKARSKA I PIELĘGNIARSKA

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim

Poradnia Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej

ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski, tel: 75 782 01 53

(budynek Szpitala w Lwówku Śląskim, wejście od Poradni Chirurgicznej).

Istnieje możliwość wykonania zabiegów – iniekcji w domu chorego. Wymagane jest zlecenie od swojego lekarza rodzinnego. Zgłoszenia dokonuje się pod nr tel. 75 782 01 53 ( gabinet nocnej i świątecznej opieki medycznej ) lub pod nr 663 220 115 – bezpośrednio u pielęgniarki wykonującej zabiegi.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki opieki zdrowotnej w przypadku:

– nagłego zachorowania,

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 – udziela pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach

(w szczególności: utrata przytomności, upadek z wysokości, złamania, wypadki komunikacyjne, nagłe zaburzenia świadomości, nagła duszność, porażenie prądem elektrycznym, poród)

NZOZ LUBOMED sc prowadzi działania na rzecz promocji zdrowia wśród zadeklarowanych pacjentów mające na celu zwrócenie uwagi na wartości wynikające z szeroko pojętego zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych.

Wydzielony czas na promocję zdrowia obejmuje działania:

– Mini poradnia otyłości- poradnia prowadzona przez lekarza POZ- Natalię Reszko przy współpracy z pielęgniarką środowiskową wśród osób objętych programem edukacyjnym dot. otyłości oraz wszystkich chętnych, którzy chcą posiąść wiedzę niezbędną do zachowania zdrowia i prawidłowego BMI. Spotkania w ramach poradni odbywają się w każdy I czwartek miesiąca w godzinach 14.00-15.00.

– Poradnia dla kobiet w ciąży i młodych mam- poradnia prowadzona jest przez lekarza POZ- Natalię Reszko oraz położną Dorotę Duszę, działania promocyjne mają na celu utrzymaniu zdrowych nawyków w ciąży oraz propagowanie karmienia piersią wg najnowszych standardów medycznych i zwalczaniu ludowych wierzeń. Spotkania w ramach poradni odbywają się w II i III czwartek miesiąca w godzinach 14.00-15.00.