LUBOMED – informacje i ogłoszenia:

Informacje na dzień 29.04.2020

– wznawiamy konsultacje specjalistów w przychodni LUBOMED.


Zapewnione będą niezbędne zasady bezpieczeństwa z uwagi na pandemię covid -19: rozdzielność czasowa od pacjentów POZ, pomiar temperatury u każdego pacjenta, pacjenci będą wpuszczani pojedynczo, w maseczkach, po dezynfekcji rąk, bez osób towarzyszących.


– konsultacja ortopedy – 4.05.2020 od godz. 16.00 (LUBOMIERZ), 21.05.2020 od godz. 16.00 (MIRSK)
– konsultacja urologa – 7.05.2020 od godz. 15.30
– konsultacja dermatologa – 15.05.2020 od godz. 14.00
– konsultacje ginekologa tylko po rejestracji tel. 603072426

Lekarze POZ przychodni LUBOMED pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, głównie udzielając teleporad, w sytuacjach szczególnych pacjenci są zapraszani na badanie fizykalne w przychodni, pilne bad. USG, badania laboratoryjne.


NADAL zalecamy wcześniejszą rozmowę telefoniczną z rejestracją i lekarzem/pielęgniarką, przed osobistym pojawieniem się w przychodni.


Badania laboratoryjne są wykonywane w godz. 8.00-9.30 w terminie:
– Lubomierz – poniedziałki, wtorki, czwartki
– Mirsk – środy, piątki

Do odwołania nie działają punkty lekarskie w Pasieczniku i Pławnej Górnej.

Zachęcamy do zamawiania recept, zaświadczeń, zapytań, dostarczania dokumentacji medycznej zewnętrznej – drogą mailową pod adresami: receptylubomed@op.pl lub nzozlubomed@op.pl

Wznowiono działalność gabinetów szczepień w Lubomierzu i Mirsku, stosujemy ścisłe procedury mające na celu ochronę zdrowia pacjentów, personelu, rozdzielność czasową między pacjentami, wcześniejszy wywiad epidemiologiczny z rodzicem dziecka, środki ochrony osobistej personelu, dezynfekcja pomieszczenia i sprzętu po każdej osobie.

Pamiętajmy, że dla małych pacjentów wielokrotnie groźniejsze jest zakażenie pneumokokowe, meningokokowe, krztusiec czy rotawirus niż zakażenie covid-19. Inne choroby niestety nie zniknęły…

Informacja telefoniczna dot. działalności przychodni:
75 7833550, 75 7817912

Szanowni Pacjenci,

Z powodu pandemii koronawirusa informujemy o wprowadzonych zmianach w organizacji pracy przychodni:
* przed przyjściem do placówek LUBOMED prosimy o wcześniejszy kontakt:
* telefoniczny w godz. 8-18.00 (75 7833550, 757817912), mailowy: nzozlubomed@op.pl, sms -owy – kom. 605137588 lub 693792578 (TYLKO SMS w godz. 8-18)
* większość spraw (zaświadczenia, recepty, skierowania, zwolnienia, omówienie wyników badań) można załatwić drogą teleinformatyczną
* zamówienie recept dodatkowo poprzez mail : receptylubomed@op.pl (tylko zamówienia na stałe leki)

Prosimy o zrozumienie i współpracę.
Na terenie sąsiednich powiatów potwierdzono zakażenia koronawirusem, prowadzona jest kwarantanna kilkudziesięciu osób. Diagnostyką i leczeniem zakażonych wirusem COVID zajmują się TYLKO i wyłącznie oddziały chorób zakaźnych.

Lekarz przychodni POZ nie jest w stanie odróżnić zakażenia koronawirusem od innych infekcji (bez testów) ani zagwarantować, że nie dojdzie do kontaktu na terenie przychodni z nosicielem lub chorym.

Jeśli to możliwe pozostańcie Państwo w domu, nie narażajcie siebie i bliskich!

************************************************************************************************************************************************

Przychodnia uzyskała Certyfikat Akredytacyjny POZ sygnowany przez Ministra Zdrowia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (RODO) znajdują się w zakładce: „Zakres działalności”.

Lubomierz, 27.05.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska, ul. Gryfiogórska 6, 59-623 Lubomierz, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatu ultrasonograficznego z funkcją Doppler z dwiema głowicami, wybrana została oferta firmy:

Profimedical Bestry, Wichary Spółka Jawna,

Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice

z ceną łączną 79 900,00 PLN brutto, 73 981,48 PLN netto.

Lubomierz, 16.05.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa aparatu ultrasonograficznego z funkcją Doppler z dwiema głowicami.

Operacja pn. „Rozwój działalności firmy NZOZ LUBOMED s.c. poprzez realizację innowacyjnego projektu – budowy i wyposażenia nowej placówki w Mirsku oraz poszerzeniu zakresu świadczonych usług” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 DZIAŁANIE 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

PODDZIAŁANIE:19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szczegóły zapytania ofertowego, specyfikacja i wymagane załączniki znajdują się na stronie:

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#podglad_ogloszenia

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html#ogloszenia

ID Ogłoszenia 15/16/05/2019

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska, ul. Gryfiogórska 6, 59-623 Lubomierz, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie następujących robót budowlanych:

– Budowie energooszczędnego budynku przychodni z innowacyjnym źródłem ogrzewania w postaci pompy ciepła oraz wspomagającej jej instalacji fotowoltaicznej.

– Budynek z parkingiem i zagospodarowaniem terenu – wg przedmiaru robót kosztorysu,

wybrana została oferta firmy:

Firma Handlowo – Usługowa EL-STAN Fronc Stanisław,

ul. Gliniana 2, 59-620 Gryfów Śląski

z ceną łączną 834 851,52 PLN netto.

Lubomierz, 27.12.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,7 kWp na dachu nieruchomości położonej przy ul. Gryfiogórskiej w Lubomierzu”

W oparciu o kryteria i warunki zamieszczone w zapytaniu ofertowym oraz złożone oferty, dokonano rozstrzygnięcia w/w zamówienia.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 12.

Oferta ta została złożona przez:

OZAWO Sp. z o.o.
ul. Leona Wyczółkowskiego 6
65-140 Zielona Góra
Z ofertą cenową brutto: 375 150,00 zł
Rękojmia na okres 3 lat

Uzasadnienie:

Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu cenowym oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Uwaga:

Szczegółowe informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny oferty z punktacją znajdują się pod adresem – wybór najkorzystniejszej oferty .

Szanowni turyści, goście odwiedzający nasze okolice.

Uprzejmie informujemy, że placówkach przychodni LUBOMED przyjmujemy bezpłatnie zamiejscowych pacjentów ubezpieczonych w NFZ oraz osoby spoza obszaru Polski, legitymujące się kartą EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) .

W razie potrzeby, nagłego zachorowania, braku leków – zapraszamy dzieci i dorosłych na konsultacje lekarskie do placówek NZOZ LUBOMED w Lubomierzu, Mirsku, Pasieczniku, Pławnej Górnej.

Rejestracja telefoniczna: 75 7833550, 75 7817912

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

Pragniemy Państwa poinformować o rozpoczynającym się Programie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Lubomierz na lata 2016 – 2018. Program składa się z części edukacyjnej dla uczniów i ich rodziców oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV u dziewcząt.

Przyczyną raka szyjki macicy jest bardzo powszechny wirus brodawczaka ludzkiego – HPV. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (human papillomavirus) następuje najczęściej przez kontakt płciowy. U części zakażonych kobiet rozwijają się zmiany przed nowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych szyjki macicy, pochwy i sromu. Zakażenie wirusem HPV może być również przyczyną rozwoju nowotworów w obrębie głowy i szyi, a także odbytu oraz brodawek płciowych zarówno u mężczyzn jak i kobiet.

Dzisiejsza medycyna daje możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem choroby. W statystykach zachorowalności na raka szyjki macicy Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie. Aby zminimalizować ryzyko choroby ginekolodzy zalecają między innymi zaszczepienie się przed onkogennymi typami wirusa HPV. Rutynowe stosowanie szczepionki przeciwko HPV jest rekomendowane dla dziewczynek od 12 do 16 roku życia ( przed rozpoczęciem aktywności seksualnej).

Większość krajów Unii Europejskiej zdecydowało się na powszechne szczepienie dziewczynek. W Polsce szczepienie przeciwko HPV jest w kalendarzu szczepień zalecanych. Oznacza to, że choć zaleca się to szczepienie – to na razie nie ma na to funduszy.

W ostatnich latach coraz więcej samorządów w Polsce decyduje się na finansowanie szczepień kilkunastoletnich dziewczynek z własnych środków budżetowych. W roku 2016 również gmina Lubomierz dołączyła do samorządów podejmujących to działanie w ramach własnych środków budżetowych, które uzyskało pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie.

Realizatorem programu szczepień profilaktycznych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED, z siedzibą w Lubomierzu, ul. Gryfiogórska 6. Dziewczętom podawana będzie szczepionka o nazwie Cervarix, zgodnie z dwudawkowym schematem podawania tj. w 0 i 6 miesiącu ( czerwiec i grudzień 2016 dla urodzonych w 2003 roku). Każde szczepienie poprzedzać będzie bezpłatna konsultacja lekarska kwalifikująca do szczepienia.

Przez 3 letni okres realizacji, planujemy zaszczepić 80 dziewcząt urodzonych w latach 2003 – 2005.

Dzięki realizacji tego programu macie Państwo szansę objąć bezpłatnym szczepieniem swoją córkę.

Przed podjęciem decyzji, prosimy o zapoznanie się z Programem oraz ulotką opisującą zarówno samą szczepionkę Cervarix, jak i zalety stosowanej profilaktyki (materiały dostępne na stronie internetowej BIP Gminy Lubomierz oraz stronie www.facebook.com/lubomed).

Szanowni Pacjenci,

Zapraszamy do gabinetów w przychodni LUBOMED:

– psychologa,

– dietetyka,

– protetyka słuchu,

– dermatologa,

– neurologa,

– urologa,

– fizjoterapeuty,

Zapisy i szczegółowe informacje w placówkach NZOZ LUBOMED.

Przychodnia LUBOMED zaprasza do GABINETU DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJ.

Badanie jest wykonywane na nowoczesnym aparacie Philips HD 5, dzięki któremu możemy zrobić:

– USG jamy brzusznej,

– USG tętnic szyjnych i kręgowych,

– USG dopplerowskie tętnic i żył kończyn dolnych,

– USG tarczycy,

– USG szyi, ślinianek i węzłów chłonnych szyi.

Informacja i rejestracja : telefonicznie 75 783 35 50 lub osobiście w przychodni.

Szanowni Pacjenci,

Informujemy o zmianie numeru telefonu do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Gryfowie Śląskim. Nowy numer telefonu to:

tel: 75 64 09 900 w. 10

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED zaprasza do Gabinetu Protetyka Słuchu na Bezpłatne badanie słuchu i konsultacje.

Zadania Protetyka Słuchu to:

– posługiwanie się specjalistyczną aparaturą do badań słuchu,

– interpretowanie wyników badania słuchu,

– dobieranie do potrzeb pacjenta i regulowanie aparatów słuchowych,

– naprawa aparatów słuchowych,

– wymiana baterii.

Informacje można uzyskać w rejestracji Przychodni lub pod nr tel. 75 7817912, 75 7833550.

Konsultacje specjalisty UROLOGA i badanie USG w zakresie kamicy układu moczowego, przerostu prostaty, nietrzymania moczu, zaburzeń wzwodu, które odbywają się raz w miesiącu.

Zapraszamy Panie i Panów.

Wymagana wcześniejsza rejestracja.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Mirsk do składania deklaracji do filii NZOZ LUBOMED s.c. , przy ul. Betleja 24, obok nowej apteki.

Punkt Lekarski w Mirsku jest czynny codziennie w godz. od 8.00 – 16.00. Ubezpieczeni pacjenci są przyjmowani bezpłatnie w ramach NFZ przez lekarzy:

– dr Skibińską – Fronc,

– dr Dąbrowskiego,

– dr Kegel.

Specjalistów medycyny rodzinnej i pediatrę.

Do dyspozycji pacjentów są czynne codziennie:

– laboratorium, EKG, gabinet zabiegowy,

– wizyty domowe lekarza, pielęgniarki oraz położnej,

– gabinet USG,

– fizjoterapeuta (wizyty i rehabilitacja w domu chorego).

Rejestracja i dalsze informacje na miejscu lub pod nr tel: 75 781 79 12.

Przypominamy, że pacjenci należący do przychodni LUBOMED mogą korzystać z porad specjalistów przyjmujących w innych przychodniach (w Mirsku, Gryfowie Śl.) w ramach NFZ.

Wszelkie przypadki odmowy lub zmuszania do zmiany lekarza rodzinnego są niezgodne z prawem i proszę zawiadamiać o nich NFZ – tel. 71 7979 134.

Zapraszamy do prywatnej poradni dermatologicznej !

Dr Tomasz Browarski przyjmuje pacjentów dwa razy w miesiącu, Przychodnia LUBOMED, ul. Gryfiogórska 6, Lubomierz.

Informacja i zapisy: telefonicznie (75) 783 35 50 lub osobiście w przychodni.