1.

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ

Dofinansowanie projektu z UE: 99 589 028,57 zł

Grantobiorca:   NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LUBOMED SPÓŁKA CYWILNA DARIUSZ DĄBROWSKI MAGDALENA DĄBROWSKA

2.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska, 59-623 Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6

realizuje projekt pod tytułem:

„Rozwój działalności firmy NZOZ LUBOMED s.c. poprzez realizację innowacyjnego projektu – budowy i wyposażenia nowej placówki w Mirsku oraz poszerzeniu zakresu świadczonych usług”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


DZIAŁANIE 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

PODZIAŁANIE: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logouniaNowe-1.png

3.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUBOMED Spółka Cywilna Dariusz Dąbrowski, Magdalena Dąbrowska, 59-623 Lubomierz, ul. Gryfiogórska 6

realizuje projekt pod tytułem:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana oświetlenia na ledowe przez NZOZ LUBOMED s.c. celem oszczędności energii elektrycznej.”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z uwzględnieniem OZE.

Całkowita wartość projektu: 384 396, 39 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 246 708,55 PLN